Skip to main content
share Share
favorite Favorite

59
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
historisk skogsexport från kalix älvdal 59
ab båtskärsnäs 49
grytnäsarkivet 49
kalix avd f ab båtskärsnäs 49
båtskärsnäs 10
filipsborg 9
filipsborgsarkivet 9
aktier 4
bolagsstämma 3
flottning 3
kalix avd e brev 3
pajala 3
seskarö 3
sulfitfabrik 3
bergman 2
ernst sällström 2
gyljen 2
hummel 2
kalix avd f avtal 2
nordiska 2
skuld 2
skuldförbindelse 2
trävaru 2
Kalix id 151-152 1
Kalix id 58-59 1
ab nordiska kreditbanken 1
albert bexell 1
anläggningsbeslut 1
arrendekontrakt 1
avtal 1
bankaktiebolaget stockholm-övre norrland 1
bergman hummel & co 1
berner & nielsen 1
björkfors 1
båtskärsnäs ab 1
c.f. åkerström 1
carl emanuel bergman 1
cellulosafabrik 1
david svanberg 1
domänstyrelsen 1
erkheikki 1
filpsborgsarkivet 1
flottningsförening 1
flottningsled 1
fodringar 1
förlagskredit 1
förvaltare 1
gowenius 1
grimsby 1
gällivare 1
gällivare träförädlings ab 1
hemman 1
inteckning 1
jakob stolts 1
johan hedberg 1
juhonpieti 1
kalix avd b förbindelse 1
kalix avd b låneförbindelse 1
kalix avd f bergman hummel & co 1
kalix avd f fastighetstaxering 1
kalix avd h rapport 1
kalix avd j kartor 1
kalix avsändare 1
kalix avsändare albert bexell 1
kalix avsändare c.a. wästfelt 1
kalix avsändare c.e. lallerstedt 1
kalix avsändare calvert & co 1
kalix avsändare carl emanuel bergman 1
kalix avsändare ingenjörsfilrman magnus hanson 1
kalix avsändare j.f. nordbäck 1
kalix avsändare kasse des land- und umtsgerichts 1
kalix avsändare luth & rosén 1
kalix avsändare luth & roséns elektriska aktiebolag 1
kalix elfs flottningsförening 1
kalix id 115 1
kalix id 134-135 1
kalix id 185-188 1
kalix id 598-599 1
kalix id 60 1
kalix id 68 1
kalix id 71 1
kalix id 72 1
kalix mottagare ab båtskärsnäs 1
kalix mottagare domänstyrelsen 1
kalix sulfat- och cellulosa aktiebolag 1
kalix älv 1
kalix älvs flottningsförening 1
kallix avd e brev 1
kaltis 1
kamlunge 1
karta 1
konkurs 1
konrad östman 1
kreditansökan 1
lån 1
nils arvidsson 1
norrbotten 1
norrbottens enskilda bank 1
näsbyn 1
obligationsinnehavarna 1
optioner 1
robert karlsson 1
seskar trävaru ab 1
sjöberg 1
stiftelseurkund 1
sundsvalls enskilda bank 1
svanberg 1
sällström 1
timmer 1
tjuvjakt 1
tornedalen 1
valdemar mäki 1
victor malmborg 1
victor svensson 1
virkeslagring 1
wentsingham 1
wälivaara 1
ängesån 1
ängö 1
ängören 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid